Καριέρα

30

Years experience working
Become a partner of our company

'
Ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

Ξεκίνα την καριέρα σου ή συνέχισε την ανοδική σου πορεία, ως μέλος της ομάδας SALAS. Είναι διαθέσιμες θέσεις, συχνά, σε διάφορα τμήματα (στα καταστήματα, στα κεντρικά γραφεία, σε μονάδες παραγωγής) και με ανάλογες προϋποθέσεις.
Βρες αυτό που σε εκφράζει και στείλε μας το βιογραφικό σου.

Είσαι έτοιμος/η να έρθεις στην ομάδα; Δες τις διαθέσιμες θέσεις παρακάτω:

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Οργανωτικές δεξιότητες & εργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • 'Αριστη ικανότητα εργασίας ως μέλος ομάδας

Παρέχονται : Μισθός αναλόγως προσόντων, bonus αποδοτικότητας & συνεχής επιμόρφωση

Αποστολή Βιογραφικού

AREA MANAGER

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

Επίβλεψη των καταστημάτων με ευθύνη την συνολική εικόνα και απόδοσή τους

 • Συντονισμός και διαχείρισηι πολλαπλών καθηκόντων προκειμένου να επιτυγχάνεται η εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής στο σύνολο των καταστημάτων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους με βάση τους στόχους που ορίζει η Διεύθυνση.
 • Καθημερινή παρουσία στα καταστήματα
 • Έλεγχος της συμμόρφωσης των καταστημάτων με την πολιτική της εταιρείας
 • Επίβλεψη της κατάρτισης των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού, διαχείριση εργασιακών προβλημάτων προσωπικού και αξιολόγησή των ομάδων
 • Διασφάλιση της εφαρμογής του εταιρικού πλάνου ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων, συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις στην αγορά και παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συμμετοχή στις καθημερινές λειτουργίες των καταστημάτων όποτε απαιτείται
 • Ενημέρωση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και στελέχωσης των καταστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία ως Area Manager ή ως Υπεύθυνος Καταστήματος
 • Πρακτική γνώση λογισμικού ERP
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες, σύνθετη σκέψη και ταχεία επίλυσης προβλημάτων
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων ή σε παρόμοιο τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : AREA MANAGER

Αποστολή Βιογραφικού

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Διαχείριση αλληλογραφίας / τηλεφωνικού κέντρου
 • Οργάνωση / υλοποίηση λειτουργιών γραφείου
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 • Καταχώριση παραστατικών. 

Προσόντα:

 • Καλές επικοινωνιακές / οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής
 • Άριστη χρήση MS Office
 • Δυναμισμός
 • Υπευθυνότητα.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αποστολή Βιογραφικού

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Οργάνωση διαδικασιών και διαχείρισης αποθήκης
 • Ταξινόμηση και διεκπεραίωση παραγγελιών
 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα της εταιρίας
 • Άρτια σωματική κατάσταση χωρίς προβλήματα υγείας
 • Γνώσεις HACCP και ISO
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλο σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Eπαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office (Excel & Word)
 • Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και καλές διαπροσωπικές σχέσεις
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές

Κωδικός αναφοράς : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αποστολή Βιογραφικού

Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Παραλαβή, έλεγχος και τακτοποίηση εμπορευμάτων
 • Φόρτωση / εκφόρτωση προϊόντων
 • Καθαριότητα αποθηκών
 • Έλεγχος αποθεμάτων και Απογραφές
 • Σωματικές δυνάμεις χωρίς προβλήματα υγείας
 • Δυνατότητα εξαήμερης απασχόλησης

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία
  εμπορίας τροφίμων ή συναφούς αντικειμένου.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρία εστίασης θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Επαγγελματικό δίπλωμα και χρήση Clark θα θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

   

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Αποστολή Βιογραφικού

Σκοπός: Συμμετοχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις


Περιγραφή θέσης εργασίας - καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση όλων των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Παραλαβή, καταχώρηση & αρχειοθέτηση παραστατικών, που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας
 • Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις παραστατικών αγορών και δαπανών
 • Συμφωνία λογαριασμών γενικής λογιστικής και γενικής λογιστικής με εμπορικό  σύστημα
 • Προετοιμασία, υποβολή και πληρωμή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ
 • Έλεγχος και συμφωνία υπολοίπων καρτών, τραπεζικών λογαριασμών
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και πραγματοποίηση τραπεζικών  ενεργειών - συναλλαγών (δάνεια, factoring, τόκοι, πληρωμές κλπ.)
 • Συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών και πραγματοποίηση πληρωμών
 • Παρακολούθηση όρων συμφωνητικών με  προμηθευτές – πελάτες και λήψη ενεργειών
 • Ενέργειες για την πραγματοποίηση μηνιαίου κλεισίματος
 • Προγραμματισμός εβδομαδιαίων πληρωμών προμηθευτών
 • Δημιουργία λογιστικών αναφορών
 • Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη
 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Άδεια λογιστή Α’ Τάξης
 • Πολύ καλή γνώση ΜS Office & χρήση συστήματος ERP
 • Υπευθυνότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια και επαγγελματική συνέπεια
 • Οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Κωδικός αναφοράς : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Αποστολή Βιογραφικού